Terma Penggunaan

Bermula Jumaat, 1 Disember 2017. Selamat datang ke perkhidmatan (the "Service") MalayBusiness. Terma Penggunaan berikut terguna pakai apabila anda menggunakan Perkhidmatan melalui laman sesawang kami di www.malay.business. Sila periksa betul-betul terma berikut.

Laman ini bertujuan untuk khalayak umum dan tidak ditujukan kepada kanak-kanak berumur bawah 13 tahun. Jika anda menghantar kandungan untuk orang umum di Laman ini, kita boleh mengedarkan Kandungan awam kepada penonton yang lebih luas dengan berkongsi dengan pihak ketiga.

Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat am dan untuk kegunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis.

Kandungan dokumen ini mungkin boleh berubah. Walau bagaimanapun, versi yang terkini boleh didapati di halaman ini.

Tiada apa-apa waranti atau jaminan oleh pihak kami ataupun mana-mana pihak ketiga tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan, atau kesesuaian maklumat dan bahan-bahan yang didapati atau yang ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa apa-apa maklumat dan bahan-bahan boleh mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan kami secara nyata tidak menanggung liabiliti bagi sebarang ketidaktepatan atau apa-apa ralat setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan anda terhadap mana-mana maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, di mana pihak kami tidak akan bertanggungjawab. Maka adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang disediakan melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Semua cap dagang yang dihasilkan semula dalam laman web ini yang bukan harta, atau berlesen. maka pengendali akan diperakukan melalui laman web.

Dari semasa ke semasa laman web ini juga mungkin boleh termasuk pautan kepada laman web yang lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberi maklumat lanjut. Ianya tidak melambangkan bahawa kita telah memberi sokongan kepada laman web tersebut. Kami tidak mempunyai tanggungjawab untuk kandungan laman web dikaitkan.

Maklumat ini tidak boleh digunakan semula untuk paparan umum.

Penggunaan anda terhadap laman web ini dan apa-apa pertikaian yang timbul daripada penggunaan tersebut pada laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang Amerika Syarikat.

Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini untuk menghantar Kandungan atau terlibat dalam sebarang kelakuan yang melanggar atau mencabuli hak orang lain termasuk, tanpa had, paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta, publisiti, privasi atau hak empunya yang lain.

Kami menggunakan pelbagai perkhidmatan Google atau API (cth API Peta Google). Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda tertakluk kepada Terma Perkhidmatan Google.